Uvedený dotazník slouží pro potřeby univerzity a autora kurzu. Jedná se o anonymní dotazník, jehož data budou využita jako zpětná vazba pro autora kurzu. Vyplňte ho prosím až po absolvování celého kurzu.

Identifikace školy:   (Například SSPŠ Preslova, Gymnázium Říčany apod.)
Pohlaví:   

Vlastní připojení k internetu:  
Kolik hodin celkem trávíte týdně u počítače?      

Jak celkově hodnotíte kurz, který jste právě dokončili?  
 
Obsah kurzu (probíraná látka):  
Vaše úspěšnost v úlohách zadaných v kurzu:  
Myslíte si, že kvalitní studijní materiály (knihy, videokazety, počítačové kurzy aj.) mohou nahradit učitele:  

Již jste někdy předtím studovali e-learningový kurz? (E-learning je zjednodušeně řečeno studium pomocí počítače – spadá tam i tento kurz.)  


Pokud byste se rádi vyjádřili k čemukoli týkajícího se kurzu, uveďte to prosím zde: