Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Algoritmus


S uvedenými příkazy sluhovi úzce souvisí důležitý pojem algoritmus. Algoritmus je možné chápat jako přesný návod k vykonání určité činnosti. Algoritmem může být recept na vaření či návod na sestavení nábytku z více částí.

Algoritmus si lze představit jako sekvenci jednoduchých kroků, kdy v každém kroku víme, který krok bude následovat (nebo algoritmus již končí). Navíc je po konečném počtu kroků (a tedy do určité doby) získán výsledek.

Předchozí odstavec obsahuje velmi důležité informace, proto jsou zde podrobněji rozebrány. Algoritmus je vlastně postup, který je: