Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Programovací jazyky


Podobně jako existuje mnoho lidských jazyků (čeština, angličtina, němčina a podobně), existuje i mnoho programovacích jazyků. Některé z nich jsou vhodné pro různé úkoly (existují třeba speciální jazyky na logické nebo matematické úlohy). V tomto kurzu bude později probrán jazyk BASIC, který se často využívá například pro zápis vlastních úloh v prostředí textových editorů.

Soubor pravidel, jakými lze zapisovat v jazyce, se nazývá syntaxe. Význam zápisu se jmenuje sémantika. Pokud například v matematice zapíšeme X = 10, pak tento zápis znamená, že proměnná X má hodnotu deset je (rozmyslete si, zda se jedná o syntaxi, nebo sémantiku, a pro zobrazení výsledku klikněte zde). Naopak to, že se tato skutečnost zapisuje právě uvedeným způsobem a nikoliv třeba =X10, nebo 10X=, je otázkou (klikněte zde pro zobrazení výsledku).

Jako některé z nejznámějších programovacích jazyků lze uvést Assembler, Pascal, Delphi, C++, C#, Basic, jeho „novější variantu“ Visual Basic, nebo Javu (buď s anglickou, nebo počeštělou výslovností play_mini.gif, 0 kB), ale do programovacích jazyků můžeme zařadit také mnoho dalších - např. PHP.