Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Myšlenková mapa


Protože problém řešený programem může být velice složitý, využívá se často k jeho popisu kombinace slov a obrázků. Tuto kombinaci lze nazvat určitým typem myšlenkové mapy – ta se snaží zachytit všechny důležité předměty i vztahy mezi nimi graficky i verbálně.

Pojem myšlenková mapa se v programátorské praxi příliš nepoužívá, používají se spíše různá označení diagramů (například DFD, E-R Diagram, nebo Use Case).

kard_pr.gif, 1 kB

Například tento jednoduchý obrázek ukazuje diagram, který se využívá při ukládání data do počítače (přesněji řečeno se jedná určitou variantu E-R diagramu používaného v databázích). Vyjadřuje skutečnost, že zaměstnanec může mít zapůjčeno více vozů (nebo také žádný), a že každý vůz může (nebo nemusí) být zapůjčen zaměstnancem.

Místo složité věty se tak používá jednoduchý obrázek – tento přístup je blízký lidskému myšlení a umožňuje zachycení (pro určitý účel) podstatné části „reálného světa“. Používá se proto zejména při popisu řešeného problému a posléze pro vytvoření zadání programu.