Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Počítačový program


Počítačový program je pak zápis algoritmu takovým způsobem, kterému rozumí počítač. Počítač poté vykonává příkazy, přičemž součástí těchto příkazů může být spouštění různých částí programu v závislosti na chování uživatele.

Počítač sám má pouze omezenou skupinu příkazů, které umí vykonávat. Zápis z těchto příkazů tvořící program se nazývá strojový kód. Protože strojový kód je velmi složitý a vzdálený „lidskému chápání“, existují programovací jazyky. Ty obsahují takové příkazy, které je člověk tvořící program schopen snadno zadat, a zápis v těchto jazycích je pak převeden (přeložen) do jazyka počítače (strojového kódu).

Pro představu si lze představit sekvenci příkazů zmíněnému sluhovi: „zvedni pravou nohu, posuň ji o 40 cm dopředu, polož ji, zvedni levou nohu, posuň ji k pravé“. Tento zápis v „programovacím jazyce“ by zněl „udělej krok dlouhý 40 cm“.