Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Etapy vývoje softwaru - procvičení


V levém sloupci jsou uvedeny jednotlivé činnosti při vytváření programu. Pokuste se (kliknutím myší na jednotlivé položky a jejich přetažením nahoru/dolu se stisknutým levým tlačítkem myši) tyto činnosti seřadit (od shora dolů) tak, jak jsou standardně vykonávány v čase při vývoji nového programu:


Začátek
  • zjištění výchozího stavu a popis problému
  • údržba a podpora programu
  • vypracování zadání
  • otestování programu
  • vytvoření programu
  • dodání programu uživatelům
Konec

Takto přesně dané kroky se nazývají vodopádový model. Protože u složitých programů není někdy hned na začátku jasné, co vše by měl program umět, opakuje se celý postup několikrát za sebou – udělá se určitá část a znovu se rozhoduje, co bude dále. (Neudělá se celý program najednou, ale dělají se jednotlivé iterace – více např. na iterativní vývoj.)