Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Příkazy počítači


Činnost programu, který prakticky zadává příkazy hardwaru, si lze představit jako příkazy osobnímu sluhovi. Tyto příkazy obvykle musíme zadávat v určitém jazyce. Instrukce můžeme sluhovi zadávat různě podrobně – mohli bychom zadat obecný příkaz „přečti mi dnešní noviny“, být trošku konkrétnější „dojdi do schránky, přines dnešní noviny a začni je předčítat“ až do velmi jemných podrobností „zvedni pravou nohu, ... vyslov písmeno atd.“.

Počítač je však „dokonalý“ sluha – příkazy je třeba zadávat obezřetně, protože je plní doslovně. V uvedeném příkazu by mohl nastat problém například v případě, že sluha noviny nenalezne. Co pak má sluha dělat? Při vytváření příkazů pro počítač je nutné přesně promyslet situace, které mohou nastat, a pokusit se je co nejpřesněji formulovat. Počítač dělá přesně to, co je mu řečeno, a proto je třeba dobře promyslet, jaké příkazy mu zadáme.

obrázek sluhy, 4 kB