Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Dělba práce při vytváření programu


Proces psaní příkazů v programovacím jazyce se nazývá programování. Aby programování skutečně vedlo k požadovanému výsledku, podílí se na vytvoření programu obvykle více osob.

V prvé řadě je třeba přesně určit, co bude program umět – o tuto činnost se obvykle stará analytik. Analytik poté vypracuje určité zadání (nejpve zjistí a popiše řešený problém a poté naznačí jeho řešení), které předá vývojáři (označovanému také jako programátor). Vývojář podle popisu vytvoří program (přepíše řešení do programovacího jazyka). Zápis programu v programovacím jazyce se nazývá zdrojový kód. Poté je spuštěn program, který dokáže přeložit tento zdrojový kód do jazyka počítače, a vznikne tak spustitelný program. Prvotní otestování programu se nazývá jeho ladění.

Vytvořením spustitelného programu práce ani zdaleka nekončí. Tento program dostane tester, který mu zadává různá data a zkoumá chování programu. Pokud objeví chybu, pak ji předá zpět programátorovi k dořešení.

Poté je program předán uživatelům. V průběhu práce s programem může docházet k určitým požadavkům na změny – například v důsledku nakoupení nového počítače nebo pro vytvoření další funkce, kterou původní program neobsahoval. Stejně tak mohou uživatelé chtít, aby jim bylo vysvětleno, jak mají software používat. Této části „života programu“ se říká údržba a podpora.