Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Co je vývojový diagram?


Již bylo řečeno, že před začátkem programování je vhodné nejprve přesně popsat nejen co řešíme, ale také jak to řešit (jedna z činností zejména koho?). Velmi srozumitelnou možností jak popsat, co bude počítač provádět, představuje vývojový diagram.

Velmi častým problémem začínajících programátorů je právě skutečnost, že si nejprve dobře nerozmyslí, co vlastně chtějí řešit ani jak přesně bude program pracovat. Pokud je problém složitý, je velmi obtížné uvědomit si všechny souvislosti bez přesného zadání úlohy a kostry postupu řešení.

Vývojový diagram je grafickým vyjádřením algoritmu. Jedná se o posloupnost geometrických obrazců, které jsou propojeny spojnicemi. Které obrazce to mohou být, popisuje následující stránka.