Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Řízení tokem událostí


Pokud se zamyslíte nad vývojovým diagramem, uvědomíte si, že celý program funguje jako určitá pevně daná cesta od počátku k cíli. To však není jediná možnost - existuje také možnost řízení tokem událostí.

Událostí může být cokoli - stisknutí klávesy na klávesnici, posun myší, překreslení obrazovky či třeba změna hodnoty v políčku. Pro všechny tyto události můžeme určit, jak na ně bude zareagováno.

Pokud si tuto možnost představíme na zmíněných objektech, pak na počátku programu zavoláme na určitý objekt. Tento objekt může volat další objekty, které pak mohou volat další objekty atd. Celý program pak funguje jako komunikace mezi objekty.

Rozdíl v přístupu si lze zjednodušeně vysvětlit na čtení znaků z klávesnice. Předchozí způsob by řekl: „čekej až něco stiskne a je-li stisknutý určitý znak, pak udělej cosi“. V programu řízeném událostmi se řekne - až stikne určitý znak, tak udělej cosi.