Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

První program


Pro začátek si vyzkoušíme zobrazit uživateli text Ahoj. Nejprve si tedy spusťte Váš textový editor a v něm otevřete nový dokument, který uložte pod libovolným názvem. Přes menu Nástroje\Makro\Makra se dostanete k již existujícím makrům. Budeme vytvářet nové makro, proto zadejte jeho název (AhojSvete) a poté stiskněte Vytvořit. (Výběr Prohledat určuje, kde se makro nachází (v případě vytvoření, kde se nacházet bude) – makra mohou být pro všechny dokumenty, nebo pouze pro aktuální.)

Algoritmus to bude velmi jednoduchý – je zde jediná akce, která zobrazí text předaný jako parametr v novém okně (zavoláme podprogram MsgBox s parametrem textu, který chceme zobrazit). Po vytvoření makra a jeho uložení, je ho možné ve stejném menu i spustit.

Z - Prikaz - K Sub AhojSvete()
'
' AhojSvete Makro
' Vytvořeno 1.1.2011 velkým programátorem Ondrou
'
   MsgBox ("Ahoj")
End Sub

Animaci vytvoření je možné shlédnout zde.