Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Procvičení vytvoření programu


Nyní vytvoříme makro, které bude sčítat čísla zadávaná uživatelem až do chvíle, dokud nezadá číslo 0. (Uživatel bude nejprve vyzván, aby zadal číslo. Poté co zadá poslední číslo (nulu), bude mu zobrazena informace o počtu zadaných čísel a jejich součtu.)

Sestrojte si (nakreslete třeba na papír) svůj vlastní návrh vývojového diagramu a poté se podívejte na možný návrh zde.

Již znáte způsob vytváření makra, proto si přečtěte o dalších podprogramech v tomto odstavci a pokuste se vytvořit program. Jsou využity následující podprogramy:

Výsledný zdrojový kód bude zobrazen po kliknutí zde.