Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Co je to makro?


Až doposud se v textu předpokládalo, že výsledkem programování bude nějaký spustitelný program. K vytváření programu, který je přímo spustitelný je vhodné mít určitý software, který proces napsání programu v programovacím jazyce usnadňuje i znát jak se ovládá.

Existuje však také jednodušší a snadno dostupná možnost procvičení psaní programu. Jedná se o makra, které je možno vytvářet například v běžných kancelářských programech (Wordu, Excelu apod.).

Makro je v tomto pojetí určitá posloupnost příkazů, které se vykonávají v rámci kancelářského programu. Spuštěním makra se vykonají příkazy, tak jak byly naprogramovány.

Makro jazyk využívaný v produktech firmy MS má svůj základ v jazyce Visual Basic a nazývá se Visual Basic for Application (VBA). Na následujících stranách se naučíte jak v tomto jazyce vytvářet své vlastní programy (přesněji řečeno svá vlastní makra).