Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Makra a úroveň zabezpečení


Protože makra mohou obsahovat také programy, které škodí uživatelům počítače (například mažou určité soubory), mohou být vypnuta. Než se tedy pustíte do programování, zkontrolujte, že Váš Word umožňuje jejich spuštění. To lze nastavit v menu Nástroje\Makro\Zabezpeční... kde lze zadat různou úroveň (jak se dostat do tohoto menu ukazuje animace spustitelná kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu). Tuto úroveň nyní nastavte na střední, aby bylo možné makra spouštět.