Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Úvod do programování


Předchozí text již vytvořil dostatečný teoretický základ, abyste věděli, jak program vzniká a dokázali vytvořit jeho algoritmus. Algoritmus má tu zásadní výhodu, že „je platný obecně“, víceméně bez ohledu na konkrétní počítač či programovací jazyk.

Tato poslední kapitola kurzu se věnuje již konkrétnímu programování. Jazyk, který zde poznáte, spadá mezi jazyky vycházející z programovacího jazyka Basic. Jeho velkou výhodou je, že v něm lze programovat programy pro internet, stejně jako třeba vytvářet určitá rozšíření aplikace Word. Právě s oblastí programování v kancelářských aplikacích (MS Office, OpenOffice, 602 Suite) se pravděpodobně nejčastěji setkáte. Navíc se jedná o tematický okruh maturitních otázek.

Vytvořením programu si pak můžete výrazně usnadnit a urychlit práci například s textovým editorem, kdy místo opakovaného zadávání stejných příkazů vytvoříte svůj vlastní program, který tuto sekvenci (posloupnost) příkazů provede za vás.