Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Základní znalosti a návyky při vývoji softwaru


Pokud je třeba do proměnné přiřadit hodnotu jiné proměnné, pak stačí zapsat promenna1 = promenna2. Jak ale přiřadit text? Základem je jeho zapsání do uvozovek textovaPromenna = “nějaký text“.

V programování existují určité návyky, které je vhodné dodržovat. Například zapisování názvů proměnných bez diakritiky (tj. bez háčků a čárek) a rozlišování malých a velkých písmen (casesensitivita play_mini.gif, 0 kB). Rovněž v Basicu není nutné uvést datový typ proměnné, to však může poté vést k neočekávanému chování, a proto zde budeme datový typ vždy uvádět.

Do programů je vhodné dávat také určité popisky, které sice nemají význam příkazů, ale slouží ke zpřehlednění zdrojového kódu pro programátory. Jako komentář se bere vše, co je zapsáno za apostrofem ('nějaký komentář).

Každý příkaz budeme většinou psát na samostatný řádek. Příkazy v příkladech budou mít na začátku řádku vždy určité odsazení (mezery) – takto odsazené texty výrazně usnadňují orientaci, protože související části mají stejné odsazení. Odsazení se proto snažte zachovat i ve svých programech.