Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Příklad na podprogramy


Zkuste se na základě stávajícíh znalostí zamyslet, který podprogram vrátí jako svůj výsledek obsah kruhu:

Sub vypoctiObsahKruhu(polomer As Integer)
   ' tenhle podprogram je určitě správně :o)
   vypoctiObsahKruhu = 3.14 * polomer * polomer
End Sub
Function vypoctiObsahKruhu(polomer As Integer)
   ' tenhle podprogram je určitě správně :o)
   vypoctiObsahKruhu = 3.14 * polomer * polomer
End Function
Sub vypoctiObsahKruhu(polomer As Integer)
   ' tenhle podprogram je určitě správně :o)
   vysledek = polomer * polomer
End Sub
Function vypoctiObsahKruhu(polomer As Integer)
   ' tenhle podprogram je určitě správně :o)
   vysledek = 3.14 * polomer * polomer
End Function