Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Otestujte si své znalosti


Následující otázky slouží pro Vaši kontrolu, jak přesně jste pochopili teoretickou stránku obsahu kurzu. Pokuste se vybrat vždy odpověď, která nejvíce odpovídá zadání.

1) Strojový kód je:

zápis programu v programovacím jazyce (například Visual Basicu)
heslo nutné ke spuštění počítače
zápis programu v „jazyku počítače“
operační systém

2) Přiřaďte jednotlivé činnosti k profesím:

zjišťuje co a jak se bude řešit
zapisuje příkazy v programovacím jazyce
hledá chyby programu
vysvětluje uživatelům, jak mají program používat

3) Myšlenková mapa obvykle:

je uložena na disku počítače
je uložena na přenosných médiích (disketa, CD, DVD)
předepisuje testerům, jak mají testovat
pomocí slov a obrázků popisuje určitý problém

4) Pokud máme objekt auto, který má vlastnost barva s hodnotou modrá, jedná se o:

skládání
zprávu
metodu
atribut

5) Skutečnost, že objekt může obsahovat další objekty (například objekt byt objekty místnosti) se nazývá:

zapouzdření (enkapsulace)
skládání
nakládání
řízení tokem událostí

6) Integer je typ proměnné sloužící k uložení:

textu
celého čísla
času
logické proměnné (true/false)

7) Návratová hodnota je vrácena jako výsledek:

algoritmu
funkce
procedury
myšlenkové mapy