Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Proměnné a jejich typy


Pokud potřebujeme například sečíst dvě čísla, pak je třeba počítači říct, že si pro ně má vymezit určité místo ve své paměti. Deklarace proměnné znamená příkaz počítači, že budeme potřebovat nějakou část jeho paměti, kam si bude ukládat hodnotu určité proměnné. Proměnné budeme deklarovat vždy jejich jménem a tzv. typem. Typem promenné určíme, co může být v proměnné uloženo (například číslo, text nebo datum) i jak je možné s tím pracovat (vydělit dvěma, převést malá písmena na velká, či zjistit rok). Některé typy proměnných v jazyce Visual Basic uvádí tato tabulka:

Integer celá čísla od -32 768 do 32 767.
Double desetinná čísla
Date datum
String řetězec, tedy určitý text (posloupnost znaků).
Boolean tzv. logická proměnná může nabývat hodnot pravda/nepravda (True a False). Využívat ji lze například v různých podmínkách (pokud platí dělej..., jinak dělej...)

Příkaz deklarace pak zapíšeme následovně: Dim mojeCiselnaPromenna As Integer. Potom je již možné s touto proměnnou pracovat – například příkaz mojeCiselnaPromenna = 2 + 2 uloží to této proměnné hodnotu 4. Pokud poté potřebujeme tuto hodnotu vynásobit dvěma, stačí zapsat mojeCiselnaPromenna = mojeCiselnaPromenna * 2.