Visual Basic a makra

Poslední kapitola kurzu je věnována programování. Získáte v ní základní znalosti, dovednosti i návyky potřebné k tvorbě programů v jazyce Visual Basic, zejména pro tvorbu maker.

Orientační časová náročnost kapitoly: 40 minut


Copyright © 2007, Ondřej Hruška