Vývojové diagramy

Absolvováním této kapitoly poznáte, co jsou vývojové diagramy a k čemu slouží. Dokážete se v nich orientovat, i je vytvářet a upevníte si tak znalosti z oblasti algoritmů.

V neposlední řadě zde získáte základní přehled o objektovém přístupu.

Orientační časová náročnost kapitoly: 25 minut


Copyright © 2007, Ondřej Hruška