Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Cíle kurzu
Jako absolventi tohoto kurzu:

  • budete schopni vysvětlit pojem algoritmus
  • získáte přehled v oblasti tvorby počítačových programů
  • nebudete mít problém s orientací ve vývojových diagramech
  • porozumíte důležitým pojmům objektového programování
  • proniknete do základů programovacího jazyka Visual Basic
  • budete schopni vytvářet jednoduchá makra v rámci kancelářských balíků typu Office

Jinými slovy získáte základy znalostí a dovedností potřebných pro maturitu z Informačně technologického základu tohoto tématického okruhu.

Dnešní svět využívá ke svému fungování počítače, a proto pochopíte-li něco z toho, jak počítače fungují, pochopíte také něco o fungování světa.