Algoritmus, program a vývoj softwaru

Tato kapitola seznamuje s tím, co je to algoritmus, program a programovací jazyk. Po jejím nastudování získáte přehled o postupu při tvorbě programu.

Orientační časová náročnost kapitoly: 20 minut


Copyright © 2007, Ondřej Hruška