Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

Úvodní slovo


Počítačové programy (neboli software) umožňují počítačům, aby přestaly být pouhou stavebnicí elektronických a jiných součástek a staly se pomocníkem v mnoha lidských činnostech.

Uživatelé počítače obvykle neovládají počítač přímo, ale využívají k tomu různé programy. (Příkladem lze uvést textový editor, operační systém nebo počítačovou hru.) Tento software musí být vytvořen jinými lidmi, ale ačkoli jsou programy určeny pro různé oblasti, existují společné základy, které se při tvorbě programů obvykle využívají. Právě na tyto základy je zaměřen tento kurz.

Tvorba programů je činností, které se většinou věnují vysoce specializovaní jednotlivci v rámci různých softwarových společností. Po absolvování tohoto kurzu se proto pravděpodobně nestanete skvělými tvůrci programů, pokud však pochopíte principy, bude cíl tohoto kurzu naplněn. V tom případě totiž budete mít předpoklady pro případné další (a již konkrétnější) studium této oblasti a ani základní pojmy programování vám již nebudou cizí.